28 december 2017  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV), de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) en hun gelieerde organisaties zien terug op een goed jaar. Een terugblik op 2017:
 

 

De besturen van de MRV en de SMR danken alle ruiters en vrijwilligers voor hun inzet en wensen u een voorspoedig en gezond 2018 toe.

 

De voorzitters:

 

Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (MRV)

Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge (SMR).

 Korporaal Manon Sandifort en sergeant Tim de Vries-Ketting behaalden in oktober het Militair Ruiterbewijs op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde