27 maart 2017  
Vandaag bestaat het Militair Ruiterbewijs 15 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat de toenmalige Bevelhebber (thans Commandant) Landstrijdkrachten het Militair Ruiterbewijs instelde. Klik hier voor het instellingsbesluit van 27 maart 2002.

 

Het Militair Ruiterbewijs (MRb) dient als rijproef voor de bereden ere-escortes tijdens de Grote Ceremoniën van Staat, waarbij in formatie met stang-en-trens-hoofdstel en getrokken sabel wordt gereden.

 

Als eerste uitvoerder werd destijds, tot 1 januari 2003, Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie bd ing Laurens Winkelman aangewezen, vanaf 1 januari 2003 gevolgd door de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV). Deze bracht het MRb op 16 juni 2003 onder in de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR).

 

Het eerste MRb-examen vond plaats op 12 mei 2002 op de Rotterdamsche Manège. In die eerste lichting slaagden destijds:

 

 • Ritmeester (R) der Huzaren ir Kaspar Vogt
 • Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Victor Beglinger
 • Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Bart de Boer
 • Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
 • Eerste luitenant (R) der Huzaren Bart-Jan Roelofsz
 • Sergeant-majoor der Rijdende Artillerie Irene Camonier
 • Brigader van Politie Arthur van der Vlies
 • Wachtmeester 1 der Koninklijke Marechaussee Peter Albers
 • Wachtmeester 1 der Koninklijke Marechaussee Arthur Schoonhoven
 • Wachtmeester (R) der Cavalerie Wijnand van Leeuwen
 • Wachtmeester (R) der Cavalerie ing Erwin Wellner
 • Korporaal 1 der Rijdende Artillerie Erik Whyte
 • Korporaal der Rijdende Artillerie Iris Snijder
 • Huzaar 1 (R) Peter van der Graaf
 • Huzaar 1 (R) Henk Heesterbeek
 • Huzaar 1 (R) Marcel Knaapen.

 

Een jaar later, op 4 oktober 2003, werden de eerste Militair Ruiterbewijzen in Zilver (MRbZ) en Goud (MRbG) uitgereikt. De eerste van de door de SMR altijd individueel genummerde brevetten gingen daarbij naar:

 

 • MRb    Korporaal der Rijdende Artillerie Iris Snijder    brevet S001
 • MRbZ    Huzaar 1 (R) Henk Heesterbeek    brevet Z001
 • MRbG    Ritmeester (R) der Huzaren bd Carel Heybroek    brevet G001.

 

Sindsdien zijn er 256 Militair Ruiterbewijzen, 149 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 56 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door inmiddels 294 gebrevetteerde ruiters. Al deze 294 ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 

De verdeling van ruiters met een Militair Ruiterbewijs (MRb, MRbZ en/of MRbG) is thans als volgt:

 

 • Koninklijke Landmacht

 194 (66%)
     waaronder Artillerie 14 (5%)
     waaronder Cavalerie 131 (45%)

 • Koninklijke Marechaussee

33 (11%)

 • Koninklijke Luchtmacht

18 (6%)

 • Koninklijke Marine

12 (4%)

 • tevens Dienst Koninklijk Huis (of i.b.d.)

9 (3%)

 • Nationale Politie

23 (8%)

 • buitenlandse militairen

4 (1%)

 • overigen (NVBW)

10 (3%)

 • actief dienend beroeps

119 (40%)

 • actief dienend reservist

96 (33%)

 • voormalig beroeps of reservist (b.d.)

70 (24%)

 • officieren

152 (52%)

 • hoogst behaalde status MRb

129 (44%)

 • hoogst behaalde status MRbZ

109 (37%)

 • hoogst behaalde status MRbG

56 (19%)

 

Dit jaar vinden de MRb- en MRbZ-examens plaats op zondag 7 mei op Hippisch Centrum Muiderberg in Muiderberg (klik hier) en op zaterdag 21 oktober op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde: respectievelijk het 47e en 48e MRb-examen en het 28e en 29e MRbZ-examen sinds 2002. Kijk op www.militairruiterbewijs.nl voor meer informatie.

 Opperwachtmeester Dagmar Thöne behaalde in 2002 als een der eersten het Militair Ruiterbewijs: bij het tweede examen op 28 september 2002 op de Knobbel in 't Harde