7 juli 2017  
Vraag nu het KNHS-Ruiterbewijs aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste lichting leden van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) is nu aangemeld als lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het betreft leden die vóór 1 juni hebben gereageerd op de uitnodiging van 10 februari (klik hier) om te kiezen voor voortgezet lidmaatschap van de MRV in combinatie met lidmaatschap van de KNHS.

 

Met de nauwere aansluiting bij de KNHS zijn de MRV en de Stichting Militair Ruiterbewijs ook van het SRR-Ruiterbewijs op het KNHS-Ruiterbewijs overgegaan. Inmiddels heeft de KNHS aan de meeste ruiters die vóór 31 december 2016 het Militair Ruiterbewijs (standaard) en daarmee het SRR-Ruiterbewijs hebben behaald het nieuwe KNHS-Ruiterbewijs toegestuurd.

 

Leden van de MRV die voor 31 december 2016 het Militair Ruiterbewijs hebben behaald en voor 1 juni 2017 hebben gekozen voor gecombineerd lidmaatschap van de MRV en de KNHS, maar nog geen KNHS-Ruiterbewijs hebben ontvangen, kunnen het SRR-Ruiterbewijs tot 31 december 2017 zonder nadere kosten omzetten in het KNHS-Ruiterbewijs.

 

Neem hiervoor contact op met de Servicedesk van de KNHS (klik hier), onder overlegging van een geldig SRR-Ruiterbewijs. Het KNHS-Ruiterbewijs wordt dan binnen vier weken toegestuurd en blijft daarna conform de KNHS-regels geldig zolang de ruiter lid van de MRV en de KNHS blijft.

 

Leden die nog niet hebben geopteerd voor gecombineerd lidmaatschap van de MRV en de KNHS kunnen dit alsnog doen door te reageren op de individueel toegestuurde e-mail van 10 februari of de reminder van 9 juni 2017 (klik hier), met daarin een persoonlijke link.

 

Hun namen worden eind juli bij de KNHS opgegeven en uiterlijk 31 augustus verwerkt, waarna ook zij tot 31 december het SRR-Ruiterbewijs in het KNHS-Ruiterbewijs om kunnen zetten.

 

De voordelen van lidmaatschap van de MRV en de KNHS nogmaals op een rij:

 

  • periodieke nieuwsberichten van de MRV
  • vier keer per jaar Paard&Sport Magazine van de KNHS
  • korting op vele evenementen en paardensportartikelen (klik hier)
  • aanvullend verzekerd op, naast en rondom het paard (klik hier)
  • de mogelijkheid om in DT-Rij deel te mogen nemen aan en op militaire wijze de jury te mogen groeten op alle onder auspiciën van de MRV en/of de KNHS georganiseerde wedstrijden
  • de mogelijkheid om aan (de selectiewedstrijden voor) KNHS-(regio)kampioenschappen deel te mogen nemen in de regio Utrecht of in de regio van je woonplaats
  • de mogelijkheid tot 31 december 2017 om het SRR-Ruiterbewijs in het KNHS-Ruiterbewijs om te zetten.

 Rimeester Wendy Galjard-Klein behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2016 op Hippisch Centrum Muiderberg