10 februari 2017  
Kies nu: wel of geen lid van MRV en KNHS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 december 2016 ondertekenden de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) een convenant op basis waarvan alle MRV-leden tevens lid van de KNHS kunnen worden, zonder dat de MRV haar leden daar extra kosten (normaal €20 per jaar) voor in rekening brengt.

 

Klik hier voor het bericht van de MRV en hier voor het bericht van de KNHS van 19 december 2016 over het convenant, dat tot stand is gekomen in het kader van de verdere professionalisering van de MRV.

 

De vervolgstap is nu dat alle MRV-leden dit jaar de mogelijkheid wordt geboden om actief te kiezen voor voortgezet MRV-lidmaatschap in combinatie met KNHS-lidmaatschap, of hier niet voor te opteren.

 

Klik op de link hierna om deze keuze te maken:

 

  • (persoonlijk verzonden unieke individuele code)

 

MRV-leden die kiezen voor voortgezet MRV- en KNHS-lidmaatschap:

 

  • ontvangen de periodieke nieuwsberichten van de MRV
  • ontvangen vier keer per jaar PaardenSport Magazine van de KNHS
  • krijgen korting op vele evenementen en paardensportartikelen (klik hier)
  • zijn compleet verzekerd op, naast en rondom het paard (klik hier): naast de bestaande ongevallenverzekering ook aanvullende verzekering op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering en collectieve rechtsbijstandverzekering tijdens het beoefenen van de ruitersport
  • mogen in DT-Rij deelnemen aan en op militaire wijze de jury groeten op alle onder auspiciën van de MRV en/of de KNHS georganiseerde wedstrijden en andere evenementen, op basis van de voor de leden van de KNHS geldende statuten en reglementen, mits met een veiligheidshoofddeksel conform KNHS-reglementen, en
  • mogen aan (de selectiewedstrijden voor) KNHS-(regio)kampioenschappen deelnemen in de regio Utrecht of in de regio van hun woonplaats om te kwalificeren voor de landelijke breedtesportkampioenschappen.

 

Verder worden ruiters die vanaf 1 januari 2017 deelnemen aan het examen Militair Ruiterbewijs automatisch lid van de KNHS, en komen ruiters die sinds 2002 geslaagd zijn voor het Militair Ruiterbewijs (standaard) en een geldig Ruiterbewijs van de SRR kunnen overleggen na afloop van het kwartaal waarin zij hebben geopteerd voor lidmaatschap van de KNHS zonder verdere kosten in aanmerking voor het KNHS-Ruiterbewijs, indien zij dit voor 31 december 2017 bij de KNHS aanvragen.

 

MRV-leden met een KNHS-startpas blijven de reguliere KNHS-contributie betalen, alsmede de kosten van hun startpas(sen) en indien van toepassing andere vormen van dienstverlening van de KNHS.

 

Deze keuzemogelijkheid wordt alleen verstuurd naar leden waarvan een functionerend e-mailadres bekend is, en in mei, augustus en november herhaald naar hen die op dat moment nog geen keuze hebben gemaakt. 

 

MRV-leden die niet voor 31 december 2017 voor voortgezet MRV- en KNHS-lidmaatschap opteren worden op 31 december 2017 automatisch uitgeschreven als actief MRV-lid maar blijven (indien gewenst) als sympathisant de nieuwsberichten van de MRV ontvangen. Zij komen echter niet in aanmerking voor de bovengenoemde voordelen en kunnen niet meer te paard deelnemen aan hippische activiteiten georganiseerd door de MRV.

 

Vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de MRV, Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (klik hier), of de ledensecretaris van de MRV, Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (klik hier).

 Soldaat Tamiko Ruiter behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2009 op de Manege Korps Rijdende Artillerie