19 december 2016  
Convenant MRV en SMR met KNHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) is sinds vele jaren lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), de overkoepelende bond voor de hippische sport in Nederland.

 

De Algemene Vergadering van de MRV dd 15 november 2016 (klik hier) heeft het bestuur goedkeuring verleend om dit middels een convenant uit te breiden tot een volledig lidmaatschap van alle leden van de MRV.

 

Het convenant werd vandaag ondertekend door de voorzitter en vicevoorzitter van de KNHS, de voorzitter en ledensecretaris van de MRV en de voorzitter en penningmeester van de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR).

 

In het convenant wordt samengevat het volgende geregeld.

 

  1. Alle leden van de MRV die daarvoor kiezen worden aangemeld als lid van de KNHS.
  2. Leden van de KNHS krijgen vier keer per jaar Paard&Sport Magazine, korting op vele evenementen en paardensportartikelen (klik hier) en zijn compleet verzekerd op, naast en rondom het paard (klik hier): naast de bestaande ongevallenverzekering krijgen zij ook aanvullende verzekering op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering en collectieve rechtsbijstandverzekering tijdens het beoefenen van de ruitersport. Klik hier voor alle voordelen van het lidmaatschap van de KNHS.
  3. MRV-leden zonder startpas betalen hiervoor zelf géén extra kosten (normaal €20 per persoon per jaar).
  4. MRV-leden met startpas betalen de reguliere contributie aan de KNHS, alsmede de kosten van hun startpas(sen) en indien van toepassing andere vormen van dienstverlening van de KNHS.
  5. MRV-leden die niet voor 31 december 2017 actief voor het bovenstaande opteren worden uitgeschreven als actief lid. Zij blijven daarna, indien gewenst, als sympathisant de nieuwsberichten van de MRV ontvangen, maar kunnen niet meer te paard deelnemen aan hippische activiteiten georganiseerd door de MRV. 
  6. MRV-leden mogen in DT-Rij deelnemen aan en op militaire wijze de jury groeten op alle onder auspiciën van de KNHS georganiseerde wedstrijden en andere evenementen, op basis van de voor de leden van de KNHS geldende statuten en reglementen, mits met een veiligheidshoofddeksel conform KNHS-reglementen.
  7. MRV-leden mogen aan (de selectiewedstrijden voor) KNHS-(regio)kampioenschappen deelnemen in de regio Utrecht of in de regio van hun woonplaats om te kwalificeren voor de landelijke breedtesportkampioenschappen. Hebben zij eenmaal gekozen voor een regio, dan kan deze niet meer gewijzigd worden, behoudens na verkregen toestemming van het KNHS-bestuur.
  8. De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) zal per 31 december 2016 het convenant met de Stichting Recreatieruiter (SRR) beëindigen, op basis waarvan ruiters die het Militair Ruiterbewijs (MRb) behaalden tot dusverre tevens het Ruiterbewijs van de SRR ontvingen. In plaats daarvan ontvangen ruiters die het MRb behalen vanaf 2017 tevens het Ruiterbewijs van de KNHS.

  9. Ruiters die reeds geslaagd zijn voor het MRb en een geldig Ruiterbewijs van de SRR kunnen overleggen, komen zonder verdere kosten in aanmerking voor het KNHS-Ruiterbewijs indien zij dit voor 31 december 2017 bij de KNHS aanvragen nadat zij hebben geopteerd voor lidmaatschap van de KNHS.

 

Alle MRV-leden waarvan een e-mailadres bekend is ontvangen begin 2017 een persoonlijke uitnodiging om zonder aanvullende kosten lid te worden van de KNHS.

 

Klik hier voor het corresponderende bericht van de KNHS.

 Kapitein Marco Stomphorst in het nieuwe DT-Rij van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een militaire springwedstrijd georganiseerd onder auspiciƫn van de MRV en conform de regels van de KNHS