27 oktober 2017  
Laatste kans: wel of geen lid van MRV en KNHS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een bevestiging voor hen die wel, en een laatste herinnering voor hen die nog niet hebben gereageerd op de oproepen van 10 februari (klik hier), 9 juni (hier) en 31 augustus (hier) om een keuze te maken over voortgezet lidmaatschap van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) en lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

 

Als je vóór 1 oktober hebt geopteerd voor gecombineerd lidmaatschap, dan zijn je gegevens nu bij de KNHS aangemeld en administratief verwerkt. In dat geval:

 

  • ontvang je naast de periodieke nieuwsberichten van de MRV ook vier keer per jaar Paard&Sport Magazine van de KNHS
  • krijg je korting op vele evenementen en paardensportartikelen (klik hier)
  • ben je aanvullend verzekerd op, naast en rondom het paard (klik hier)
  • mag je in DT-Rij deelnemen aan en op militaire wijze de jury groeten op alle onder auspiciën van de MRV en/of de KNHS georganiseerde wedstrijden
  • mag je aan (de selectiewedstrijden voor) KNHS-(regio)kampioenschappen deelnemen in de regio Utrecht of in de regio van je woonplaats
  • kun je, na het overleggen van een geldig Ruiterbewijs van de SRR, zonder verdere kosten tot 31 december 2017 het KNHS-Ruiterbewijs aanvragen (klik hier).

 

Als je al via een andere rijvereniging lid bent van de KNHS, dan gelden enkele aanvullende punten; klik daarvoor hier.

 

Heb je nog niet gereageerd en gekozen voor het gecombineerde lidmaatschap van de MRV en de KNHS? Doe dat dan nu via deze persoonlijke link:

 

  • (persoonlijk verzonden unieke individuele code)

 

Let op dat de MRV en de KNHS naast je geboortedatum ook een email- en postadres nodig hebben om het gecombineerde lidmaatschap te bevestigen.

 

Als je niet voor 1 december 2017 voor het gecombineerde lidmaatschap van de MRV en de KNHS opteert, dan word je uitgeschreven als MRV-lid maar blijf je (indien gewenst) als sympathisant de nieuwsberichten ontvangen. Je komt dan echter niet in aanmerking voor de bovengenoemde voordelen en kunt niet meer deelnemen aan activiteiten van de MRV.

 

Deze keuzemogelijkheid is verstuurd naar alle leden waarvan een functionerend e-mailadres bekend is, dus ook naar hen die al een keuze hebben gemaakt. Dit was de vierde en laatste oproep.

 

Vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de MRV, Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (klik hier), of de ledensecretaris, Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (klik hier).

 



Luitenant Tymon Sevenster, secretaris afdeling Rotterdam, rijdt sinds 1989, zonder enig jaar te missen, bij het Cavalerie Ere-Escorte en behaalde het Militair Ruiterbewijs in Zilver in 2005