15 december 2017  
KMSV-Fonds vraagt nominaties; erepenning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMSV-Beker

Het KMSV-Fonds nodigt de leden van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) uit om kandidaten voor de KMSV-Beker voor te dragen.

 

De KMSV-Beker dient om militaire ruiters en vrijwilligers(organisaties) te inspireren tot en waarderen voor prestaties op hoog niveau. De beker kan worden toegekend op nominatie van leden van de MRV of op voordracht van het bestuur van het KMSV-Fonds, indien het bestuur van mening is dat er een aansprekende prestatie is geleverd.

 

De zilveren beker stamt uit de periode van de KMSV (Koninklijke Militaire Sportvereeniging), waaruit na WO II het KMSV-Fonds en de MRV zijn ontstaan. De beker werd destijds vervaardigd door Koninklijke Begeer en aangeboden door Generaal-majoor der Cavalerie Gerrit Maris, destijds voorzitter van de KMSV, de KNHS èn de FEI (Fédération Equestre Internationale).

 

De KMSV-Beker werd in 1928 definitief gewonnen door het 4e half Regiment Huzaren en verbleef tot 2015 bij het Regiment Huzaren van Boreel, dat de beker in januari 2015 heeft overgedragen aan het KMSV-Fonds om deze weer ten dienste te stellen van de militaire ruitersport.

 

De eerste winnaars sinds 1928 waren, voor het tijdvak tot en met 2014, alle vrijwilligers van Maarsbergen Horse Trials. De tweede winnaar, tot en met 2015, was Kapitein van de Koninklijke Luchtmacht Edwin Hoogsteder. Over 2016 is de KMSV-Beker niet toegekend.

 

Nominaties voor het tijdvak tot en met 2017 kunnen tot 31 december schriftelijk onderbouwd worden ingediend bij de Stichting KMSV-Fonds, Postbus 1, 1390 AA Abcoude, E kmsv-fonds@militaireruitersport.nl.

 

Erepenning voor overste Harry Kampen

Afgelopen maandag, tijdens het jaardiner van de afdeling 's-Gravenhage, kende het bestuur van de MRV de Erepenning in Zilver voor bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport toe aan Luitenant-kolonel der Huzaren Harry Kampen, met het opschrift 'Markant Inspirator'.

 

Dit 'als dank voor de wijze waarop hij met tomeloze energie en op geheel eigen wijze heeft bijgedragen aan de bevordering van de militaire ruitersport en velen heeft geïnspireerd met zijn inzet als voorzitter van de Napoleontische Cavalerie Vereniging, medeoprichter en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid ‘Saint Georges’, scribent van de militaire theorie voor het Militair Ruiterbewijs, commandant Cavalerie Ere-Escorte, heroprichter en voorzitter van de Afdeling ’s-Gravenhage, alsmede organisator van en deelnemer aan vele jachten en andere militair-hippische evenementen'.

 

De penning werd in 1889 ingesteld en symboliseert de verbondenheid van de MRV met haar voorloper, de KMSV. De penning toont het logo van de KMSV en het opschrift Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'. De keerzijde vermeldt de naam van de ontvanger en de reden voor toekenning. Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en de ontvangers van de KMSV-Beker en de erepenningen van de MRV.

 

 Overste Willy van den Wall Bake was van 1927 tot 1953 bestuurslid van de KMSV, waaronder vanaf 1946 voorzitter. Hij droeg zorg dat het vermogen tijdens WOII niet in handen der bezetter viel, waardoor de KMSV in 1953 kon worden omgevormd tot KMSV-Fonds. Hier met Quelle Lyre in de Najaarsmilitary 1927, van Hilversum via Landgoed Pijnenburg naar De Vuursche, exact 90 jaar geleden