19 augustus 2016  
Een kijkje bij het Militair Huis en de Adjudanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsjesdag is weer in aantocht - een goed moment voor een kijkje bij de Dienst Koninklijk Huis (DKH), die het ceremoniële deel van de derde dinsdag in september verzorgt, tezamen met o.a. militairen van alle krijgsmachtdelen. Vorige week het Civiele Huis (klik hier), deze week het Militaire Huis van Z.M. de Koning.

 

Het Militaire Huis is opgericht in 1849 en verantwoordelijk voor het militaire ceremonieel. De Chef Militair Huis (CMH), tevens Adjudant-generaal van Z.M. de Koning, heeft de leiding over het Militaire Huis en is tevens de plaatsvervanger van de Grootmeester. Hij coördineert de veiligheidsaspecten en het militair ceremonieel rondom het Koninklijk Huis en onderhoudt de (niet-politieke) contacten tussen het hof en Defensie.

 

De Adjudanten bereiden de openbare optredens van de leden van het Koninklijk Huis voor en bieden ondersteuning bij grote evenementen. Zij zijn afkomstig van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, en hebben de rang van Kapitein-luitenant ter zee of Luitenant-kolonel.

 

Adjudanten worden benoemd voor drie jaar. Daarna kan de Koning een Adjudant benoemen tot Adjudant in buitengewone dienst (i.b.d.). Dat betekent dat hij of zij in bijzondere omstandigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen.

  

De CMH en de Adjudanten dragen op de rechterschouder een goudkleurige nestel (gevlochten koorden). Op de revers zijn de letters WA van Willem-Alexander te zien, met een kroontje erboven. Adjudanten van de Koninklijke Marine dragen de letters WA op de schouder in plaats van op de revers. Adjudanten i.b.d. dragen kleinere letters WA met een kleinere kroon.

 

Adjudanten vervullen ook diensten te paard als de Koning en overige leden van het Koninklijk Huis zich in een koets in de Koninklijke Stoet verplaatsen, zoals tijdens de Grote Ceremoniën van Staat, waaronder Prinsjesdag. Dan rijden twee bereden Adjudanten achter de Gala Glasberline en twee achter de Gouden Koets, met daarachter, indien hij daartoe gekwalificeerd is, de CMH.

 

Als een Adjudant voldoende rijvaardig is om diensten te paard te verrichten, wordt hij of zij op voordracht van de Stalmeester door de CMH aangemerkt als 'Bereden Adjudant' en daarmee gerechtigd goudkleurige hakbalsporen te dragen bij de van toepassing zijnde uniformen. Ook de CMH kan worden gerechtigd de 'gouden sporen' te dragen. Sommigen van hen hebben ook het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) behaald. Tot dusverre waren dat:

 

  • Generaal-majoor der Cavalerie b.d. Henk Morsink, Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning
  • Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. Bert Wassenaar, Stalmeester en Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning
  • Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. Hans van den Hout, Stalmeester en Oud-Adjudant i.b.d. van H.M. Koningin Beatrix 
  • Kolonel van de Militair-Juridische Dienst Wiebe Baron, Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning
  • Kolonel der Genie Burg Valk, Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning
  • Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht Patricia Lukken, Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning

 

Ruiters die het MRb, MRbZ of MRbG behalen, worden volgens traditie in januari door de CMH en de Stalmeester uitgenodigd voor een rondleiding op het Koninklijk Staldepartement en een ontvangst op Paleis Noordeinde (klik hier).

 

Kijk voor meer informatie over het Militair Huis van Z.M. de Koning, de Adjudanten en hun bereden inzet op www.koninklijkhuis.nl.

 Overste Theo van de Krol, tot juli Adjudant van Z.M. de Koning, is opvolgend commandant Cavalerie Ere-Escorte (foto: Dennis Boom)