20 september 2013  
Ere-Escortes begeleiden Koning op Prinsjesdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag begeleidden de bereden Ere-Escortes van de Cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie voor het eerst Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima in een Grote Ceremonie van Staat.

 

De Grote Ceremoniën zijn bij Koninklijk Besluit (KB) vastgelegd bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden: koninklijke inhuldigingen, huwelijken, doopplechtigheden, bijzettingen en Prinsjesdag (de dag waarop het staatshoofd een uiteenzetting geeft van het door de regering te voeren beleid, sinds 1887 op de derde dinsdag van september)..

 

Het KB uit 1815 is bepalend geweest voor het ceremonieel zoals dit tot de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Zo wordt het staatshoofd op Prinsjesdag begeleid door de Koninklijke stoet. Deze begeeft zich ieder jaar rond 13:00 van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof en keert rond 14:00 terug naar Paleis Noordeinde.

 

Langs de route wordt een ereafzetting gevormd door militairen, veteranen en weerbaarheden. Deze wordt voorafgaand aan de Koninklijke stoet geïnspecteerd door de Gouverneur van de Residentie, de commandant van de Koninklijke Marechaussee, met zijn Adjudant, beiden te paard.

 

Vanaf het moment van vertrek tot het moment van terugkeer worden op het Malieveld minuutschoten afgegeven door de 11e Afdeling Rijdende Artillerie. De Koninklijke stoet staat onder leiding van de Stalmeester van Z.M. de Koning en was in 2013 als volgt samengesteld:

 

 • de Koninklijke Militaire Kapel
 • de Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en een Adjudant
 • de Vaandelwacht van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • een Ere-Compagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • de Commandant Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee met twee bereden Adjudanten
 • de Bereden Standaardwacht van de Koninklijke Marechaussee
 • een peloton Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee
 • de Commandant Cavalerie Ere-Escorte met twee Trompetters
 • de Bereden Standaardwacht van de Cavalerie
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte
 • de Rijknecht-Majoor en twee Rijknechts te paard van het Koninklijk Stal Departement
 • de Ceremoniemeester en de dienstdoende Kamerheer van Z.M. de Koning, gezeten in een gala-coupé bespannen met twee paarden (Friezen), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de Grootmeester en Grootmeesteres van het Huis van Z.M. de Koning, gezeten in een gala-berline bespannen met twee paarden (Friezen), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de Commandant Bereden Ere-Escorte Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie met twee bereden Adjudanten
 • Paukenpaard en acht Trompetters van de Nationale Politie
 • de Bereden Standaardwacht van de Nationale Politie
 • een peloton Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden en H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, gezeten in de gala-glasberline bespannen met vier paarden (Friezen), met één koetsier naast elk paard en twee lakeien aan elke zijde van het rijtuig
 • twee bereden Adjudanten van Z.M. de Koning
 • een peloton Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.M. de Koning en H.M. Koningin Máxima, gezeten in de Gouden Koets bespannen met acht paarden (KWPN), met één koetsier naast elk paard, vier lakeien aan elke zijde van de koets, en het linker voorpaard bereden door een postiljon
 • twee bereden Adjudanten van Z.M. de Koning, te paard
 • de Adjudant-Generaal tevens Chef van het Militaire Huis van Z.M. de Koning, te paard
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte ter afsluiting van de stoet.

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) is in 2002 aangewezen als uitvoerder van het Militair Ruiterbewijs, een proeve van bekwaamheid voor de Grote Ceremoniën van Staat, waarbij met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel wordt gereden. In 2003 heeft de MRV de uitvoering daarvan opgedragen aan de Stichting Militair Ruiterbewijs.

 

Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen, commandant Cavalerie Ere-Escorte (CEE) en vice-voorzitter van de MRV: 'Sinds enkele jaren is het Militair Ruiterbewijs bij het CEE een voorwaarde voor deelname aan het escorte tijdens Prinsjesdag. Daardoor kan het CEE een duidelijk hoger hippisch niveau realiseren, waar we ook tijdens de oefendagen, de bereden beëdiging op het Binnenhof en de strandoefening in Scheveningen veel profijt van hebben. Onze bijdragen aan de Grote Ceremoniën van Staat kenmerken zich sindsdien door rust en discipline'.

 De bereden standaarddrager en de commandant standaardwacht van de Cavalerie, adjudant Willem Timmerman en luitenant Henk-Jan Nix, op het Binnenhof (foto: Dennis Boom)